Licence i sertifikati

Akreditaciono telo Srbije – ATS
ALMAKS DOO BEOGRAD je akreditovan od strane ATS-a, akreditacioni broj 06-226, za poslove kontrolisanja. Sertifikat o akreditaciji, Obim akreditacije i Politika menadžment sistema za ocenjivanje usaglašenosti. Pogledajte sve akreditacije koje je Almaks d.o.o. dobio od ATS-a na linku ovde.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika
Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
Rešenje za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite
Rešenje o ispunjenosti uslova za projektovanje sistema za detekciju požara
Rešenje o ovlašćenom servisiranju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije

Rešenje/ovlašćenje pod brojem 09-217-703/16 da se može baviti poslovima projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara za sledeće oblasti:

 • Stabilni sistemi za gašenje požara u zgradi (samo projektovanje)
 • Stabilni sistemi za dojavu požara
 • Stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih gasova i para

Isti sektor nam je izdao i:

Vladina Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Sertifikat za pristup tajnim podacima za pravno lice, sertifikat za pristup tajnim podacima stepena tajnosti

Inženjerska komora Srbije
 • 353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
 • 453 Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema
  Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova.
 • 450 – Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
Sertifikat o kontrolisanju prema standardu SRPS A.L2.002:2015, oblast kontrolisanja:

Tehnička zaštita:

• Protivprovalna zaštita
• Protivpožarna zaštita
• Video- obezbeđenje
• Kontrola pristupa i izlaska
• Satelitsko praćenje vozila (GPS)

(ISS) Institut za standardizaciju Srbije, SRPS A.L2.002:2008


Objavljen 29.12.2008, Službeni glasnik: 7/09. Ovim srpskim standardom utvrđuju se zahtevi za kvalitet procesa usluge. Član 4.2.2.7. definiše zahteve za uslugu satelitskog praćenja (GPS).
www.iss.rs

Microsoft Partner Network

Microsoft svojim zahtevima za sertifikaciju zaposlenih i redovnom proverom i podrškom IT timu kompanije ALMAKS DOO BEOGRAD omogućava pružanje visoko kvalitetne usluge našim klijentima.

Quality Management System – ISO 9001:2000


Zahtevi za sistem upravljanja kvalitetom, sposobnost da kupcu obezbedi proizvod prema važećim regulatornim zahtevima ima za cilj da kroz efikasnu primenu sistema i kontinuirani proces poboljšanja sistema poveća kvalitet usluge.

IQNet Association – Manufacturing of GPS Car Locating System


Globalno sertifikaciono telo za specijalistička i industrijski specifična rešenja. IQNet – udruženje je osnovano 2005. godine sa sedištem u Bernu, pokriva više od 150 zemalja.

„E“-Mark, The European high level certification


Priznat u automobilskoj industriji pokriva bezbednosne zahteve automobilske industrije vozila i njihovih komponenti širom Evrope. Osnovala ga je komisija Evrope (ECE). Svi testovi se obavljaju u akreditovanim institucijama ECE.

TUV Product Safety, Rhineland Germany


Test: sigurnosti, performansi i kvaliteta tehničke opreme za Evropu i Nemačku.

CB Test certificate, Class III


Prvi međunarodni sistem za testiranje koji se bavi bezbednošću električnih i elektronskih komponenti, opreme i proizvoda. To je multilateralni sporazum između zemalja članica i sertifikacionih organizacija.

Declaration Of Conformity, Complied with directive for EMC and LVD


Deklaracija da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima Evropske unije
(direktive koju proizvodi moraju ispuniti).

FCC Part 15, Subpart B, Class B


FCC reguliše međudržavne i međunarodne radio, televizijske, satelitske i kablovske komunikacije.

  Naša lokacija

  Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
  i sistemima tehničke zaštite.

  m
  sr_RSSerbian