Obuka za privatno obezbeđenje

Obuke za dobijanje licenci po Zakonu o privatnom obezbeđenju

Prema zakonu o privatnom obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 104/13, 42/15 i 87/18) poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane Ministarstva (član 8).

Prvi korak ka dobijanju odgovarajuće licence za bavljenjem poslovima privatnog obezbeđenja za pravna lica, preduzetnike i fizička lica, jeste pohađanje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Obuke mogu sprovoditi Ministarstvo, pravna i fizička lica koja ispunjavanju tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke, a koja su dobila ovlašćenje Ministarstva (član 13).

Na osnovu dobijenog Rešenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja 03.15.3 broj 2/19 Ministarstva unutrašnjih poslova od 16.05.2019, Almaks d.o.o. Beograd ispunjava neophodne uslove za sprovođenja obuke u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, kao i sve materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove.

  1. Fizičko lice koje želi da dobije licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja podnosi Ministarstvu, odnosno ovlašćenom pravnom ili fizičkom licu prijavu za obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (član 14).
  2. Lica koja su završila obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja polažu stručni ispit u Ministarstvu (član 14).
  3. Pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koji ispunjavaju propisane uslove licenca se izdaje na period od pet godina.

PROGRAM O1

Obuka za dobijanje licence za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

PROGRAM O3

Obuka za dobijanje licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite i licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

PROGRAM O4

Obuka za dobijanje licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian