Poslovni ciljevi

Kompanija Almaks Security Systems je osnovana sa ciljem da tržištu ponudi sintezu znanja, veština, iskustava i tehnoloških dostignuća – u svrhu efikasne zaštite lica, njihove imovine i poslovanja. Nakon dugogodišnjeg bavljenja rizicima svih vrsta i nivoa jasno se pokazao put koji vodi ka izboru metoda u vršenju poslova obezbeđenja koji su superiorniji od primenjene taktike savremenih napadača.

Dobra procena situacije, efikasni sistemi za rano otkrivanje, brzo reagovanje i procedure profesionalnih timova po otkrivenoj pojavi rizika – dovoljna su garancija uspešne odbrane. Zbog toga neprekidno težimo da sledimo takav put razvoja firme.

Naš zadatak

Kompanija Almaks Security Systems ima jasna opredeljenja. To je izbor vrhunskih tehnologija za efikasno rano otkrivanje rizika i primena optimalne taktike za njihovo eliminisanje.

Naša obaveza je da pružimo praktična i, u pogledu cene, ekonomična rešenja za rano otkrivanje rizika, kako bi naši klijenti povećali stepen svoje lične i imovinske sigurnosti.

Odbrana prava vlasništva, primenom vrhunske tehnologije koju nudimo i pružanje korisnih i potrebnih usluga našim korisnicima – uvođenjem novih, jednostavnih za korišćenje i u odnosu cena-korist izuzetno povoljnih rešenja – predstavlja ključ za našu visoku tržišnu poziciju i neophodan preduslov za stvaranje i očuvanje poverenja i poslovnih odnosa sa našim klijentima na dugi vremenski period.

Pored stalnog rada na izboru i usavršavanju ljudskih resursa i uvođenju optimalnih poslovnih procedura, težište poslovne politike izražavamo kroz primenu najsavremenijih tehnologija za rano otkrivanje i efikasno sprečavanje nasrtaja na ljude koje štitimo, njihovu imovinu i poslovanje. Tokom višegodišnjeg istraživanja, vlastitog razvoja i proizvodnje, u saradnji sa mnogim vodećim svetskim kompanijama definisali smo ključne ciljeve.

Ključni ciljevi su:

 • Najviši standardi usluga
 • Povoljni odnos cena-korist
 • Prepoznatljive robne marke
 • Vodeća pozicija u delatnosti
 • Prisustvo na tržištima zemalja u regionu

Navedene ciljeve postižemo primenom sledećih ključnih aktivnosti:

 • Propisima i efikasnom primenom procedura na svim nivoima i sa jasnom granicom individualne odgovornosti, kako u našoj, tako i u firmama poslovnih partnera (u delu koji se odnosi na upotrebu naših sistema);
 • Saradnjom i razvijanjem poslovnih odnosa sa kompanijama u zemlji i inostranstvu koje su specijalizovane za proizvodnju roba i usluga iz delatnosti obezbeđenja, kao i sa proizvođačima iz drugih oblasti neophodnih za upotrebu naših sistema na tržištu;
 • Učešćem u organizovanim aktivnostima koje vode ka normativnom uređenju delatnosti u Republici Srbiji, kao i standardizaciji procesa i usluga iz delatnosti privatnog obezbeđenja lica i imovine;
 • Razvijanjem poslovnih odnosa u zemlji i inostranstvu sa srodnim firmama, sa ciljem razmene usluga koje ugovorom pružamo klijentima koji se privremeno nađu „u dometu“ nadzornih centara.

Marketinška strategija kompanije ALMAKS je da razvija poslovne odnose i partnerstvo sa:

 • Osiguravajućim kućama koje žele da na dobar način smanje verovatnoću isplate štete za osigurane rizike (provale, krađe, razbojništva, elementarne nepogode, pljačke novca, krađe vozila itd.), kao i da ispune preuzete odgovornosti prema lizing kompanijama;
 • Uvoznicima i dilerima novih vozila – koji žele da svojim klijentima ponude „uslugu više“;
 • Instalaterskim servisima – koji žele da pružaju profesionalne usluge ugradnje i održavanja sistema svojim i našim klijentima;
 • Srodnim firmama na teritoriji i u regionu koje žele da primenom naših sistema i tehničke podrške ponude svojim klijentima GPS sistem i tako povećaju efikasnost poslovanja i poslovni ugled na tržištu.

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian