Praćenje vozila

FLEET MENADŽMENT

Almaks GPS Fleet je najnoviji softver namenjen za efikasno i lako upravljanje voznim parkom. Ovaj sistem vam omogućava detaljan uvid u sve važne informacije koje su vam potrebne za kontrolisanje voznog parka. Naš sistem prati nivo goriva u rezervoaru, optimizuje troškove voznog parka, određuje najoptimalniju putanju za vozila i analizira stil vožnje vaših vozača.

Sve navedene funkcije našeg sistema povećavaju produktivnost i stabilizuju profit.

Dodatni moduli su tako dizajnirani da poboljšaju produktivnost sistema i šire dijapazon mogućnosti koje su vam na raspolaganju sa Almaks GPS Fleet Menadžmentom. Zato Almaks GPS Fleet aktivno učestvuje u odlučivaju o budućem razvoju proizvoda u ovoj kategoriji.

PRAĆENJE NIVOA GORIVA

Praćenje nivoa goriva u rezervoaru je ključni parametar za ekonomičnost, bilo da je u pitanju bezbedna vožnja ili sprečavanje krađe goriva.

Almaks GPS monitoring sistem je napravljen tako da efikasno meri i kontroliše potrošnju goriva u vozilima. Precizno merenje goriva je pomoglo mnogim našim partnerima da unaprede svoj biznis. Troškovi automatski postaju manji, što dovodi do uštede ne samo goriva, već i vremena, a da ne govorimo o smanjenju izduvnih gasova koji štetno utiču na okolinu i zdravlje ljudi.

Na osnovu informacija koje se prikupljaju senzorima za detekciju goriva putem povezivanja GPS uređaja na putni računar i ostalim telemetrijskim uređajima, koji prenose željene parametre u realnom vremenu, prave se sveobuhvatni i lako razumljivi izveštaji. Raznovrsnost ovih izveštaja može da zadovolji svaku potrebu za praćenjem nivoa goriva, kako bi se potrošnja stavila pod kontrolu, što znatno smanjuje troškove i sprečava krađu goriva.

Primere iz prakse možete pročitati ovde

NADZOR IMOVINE

Dobra organizacija nepokretne imovine uvek predstavlja izazov za kompaniju, najviše zbog logističkih i sigurnosnih problema. Ako Almaks GPS rešenju poverite prikupljanje i obradu podataka, kao i izveštavanje o nezgodama, dobićete više vremena za ostale poslovne aktivnosti.

Organizacijom informacija prikupljenih našim uređajima i prikazivanjem istih u jednostavnom i lako razumljivom interfejsu, imaćete uvid u sve podatke – datum, vreme i lokacija.

Naš sistem za nadzor imovine napravljen je od velikog broja dodatnih senzora i telemetrijske opreme. Zato vam on omogućava daljinsku dijagnostiku građevinske opreme, rashladnih komora, dizel agregata, kontejnera i druge pokretne mašinerije. Naravno, opet na vrlo razumljiv I jednostavan način.

STIL VOŽNJE

Almaks GPS platformu za praćenje vozila danas koristi na stotine kompanija u nekoliko zemalja Evrope jer je u saglasnosti sa brojnim regulacijama i pravilima na putevima.

Uz to što doprinosi poštovanju zakona, fleet manadžment sistem je veoma koristan i za kontrolu načina vožnje i sigurnost samog vozila. Troškovi osnivanja i održavanja preduzeća su prilično visoki, tako da je prirodno da se strogo prati način vožnje transpornih vozila, nadzorom koji obezbeđuje sigurnost porudžbina.

Napravili smo sistem koji omogućava nadograđivanje, kako bi se obezbedila adekvatna analiza svakog vozača posebno, što omogućava da najpažljiviji vozači budu nagrađeni.

PRAĆENJE ZAPOSLENIH

Kada fleet menadžment postane alatka sa kojom pospešujete učinak svojih radnika, shvatićete da sa našim rešenjem, ne samo da imate uvid u celokupan vozni park, već možete biti uvereni da su vaši resursi optimalno utrošeni.

Shodno tome, praćenje radnika koji rade na terenu je veoma važno ne samo zbog sigurnosnih, već i zbog kontrolnih mera. Kada odgovornost iz poslovnog života pređe na privatni, praćenje članova porodice i kućnih ljubimaca postaje moguće sa ovim istim rešenjem

SIGURNOST

Almaks GPS softver je dizajniran sa namerom da obezbedi potpunu sigurnost vašim vozilima i važnim informacijama. Univerzalna aplikacija našeg sistema može se prilagoditi specifičnim parametrima koji su važni za zaštitu vozila i objekata od krađe.

Mi vam nudimo rešenje za kontrolu pristupa za kompanije, koje lako može da se integriše sa sistemom video nadzora, kao i sa alarmnim sistemom objekta i okoline. Almaks GPS sa ponosom nudi univerzalna rešenja sigurnosnih sistema za kompanije svih veličina i delatnosti.

Pošto je dizajniran da ispuni očekivanja velikog broja korisnika iz raznih sfera delatnosti, Almaks GPS je veoma pogodan kako za privatne firme, tako i za državne organizacije kojima je efikasno održavanje poslovnog prostora od ključne važnosti.

MENADŽMENT CARGO PROSTORA

Menadžment cargo prostora i praćenje temperature, prestavlja najvažnije stavke u industrijama u kojima promena ovih parametara može da izazove lančanu reakciju neželjenih efekata.

 

Almaks GPS softver je u stanju da sakupi sve potrebne parametre sa više temperaturnih senzora različitih vrsta koji su povezani sa aparatima koji mere, prate i izveštavaju o temperaturama u transportnom prostoru, u realnom vremenu. Korisnici dobijaju upozorenje preko sistema ili putem SMS poruke, što omogućava blagovremenu intervenciju.

Almaks GPS Plus - Pracenje Vozila

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian