Projekat alarmnog sistema za zaštitu krađe goriva

Problem

Problem koji muči većinu kompanija koje imaju vozni park je krađa goriva. Bilo da je od strane zaposlenih koji zloupotrebljavaju poziciju i situaciju, bilo da je od strane nekog trećeg lica. Naš klijent se susreo sa ovim problemom na obe strane i morao je da reši problem krađe goriva i od strane zaposlenih i od strane trećih lica koja su noću upadala  na njegov plac, obijali rezervoare i krali gorivo. Sonde za merenje nivoa goriva nisu ništa novo na tržištu, ali problem koji je naš klijent imao je bio mnogo dublji i kompleksniji stoga smo morali da napravimo kompletan sistem koji štiti vozni park od krađe goriva.

Rešenje

Rešenje je podrazumevalo merenje nivoa goriva, GPS praćenje i prenošenje informacija na sistem, kao i sistem koji će lokalno alarmirati ukoliko dođe do krađe. Napravili smo sistem koji je kontrolisao otvaranje poklopca rezervoara, sipanje i istakanje goriva. Otvaranju poklopca rezervoara su mogla pristupiti samo lica sa autorizovanim RFID karticama i ukoliko bi došlo do otvaranja poklopca bez autorizacije, sistem bi nakon prvobitnog tihog čekanja slao signal na alarmnu sirenu koja bi se aktivirala na samom vozilu. Ovo je sistem koji je naterao zaposlene da se pre otvaranja rezervoara autorizuju sa svojom karticom kako bi se tačno znalo ko sipa ili istače gorivo, ali isto tako je sistem služio za aktiviranje sirene kada treća lica pokušavaju neovlašćeno da otvore poklopac rezervoara, i da ih rastera sa lica mesta. S obzirom da je površina na kojoj ova vozila funkcionišu veoma velika i da noćni čuvari ne mogu da pokriju celokupnu površinu, GPS uređaj unutar vozila je pored kontrole alarmne sirene slao poruku i terminalu kod čuvara kako bi se aktivirala centralna sirena mnogo jače snage. Iako nekome ovo deluje kao kompletno rešenje za zaštitu vozila od krađe goriva naši inženjeri su osmislili još jedan dodatni način zaštite. Ovaj način je podrazumevao prepoznavanje u padu nivoa goriva ukoliko dođe do bušenja rezervora od strane lopova. Ovde je svoj posao obavljala sonda za merenje nivoa goriva koja je sa dodatnim kontrolerom pratila ubrzani pad nivoa goriva i pokretala bi alarmni sistem na isti način kao i prethodno opisano  otvaranje poklopca rezervoara. Takođe, ukoliko bi došlo do presecanja žica sonde alarmni sistem takođe reaguje i sirena se aktivira.

Benefiti

Kao što se može i pretpostaviti benefiti su bili veliki. Kontrolom točenja i istakanja goriva od strane zaposlenih naš klijent je ostvario veliku uštedu. Takođe, alarmni sistem je sprečio nekoliko krađa, i one su postajale sve ređe i ređe da bi naposletku lopovi odustali. Naš korisnik je godinama imao ove probleme, a rešili su se svega nekoliko meseci nakon ugradnje našeg alarmnog sistema za kontrolu goriva.

Datum:

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian