Uvoz i distribucija

Kompanija Almaks Security Systems je danas ovlašćeni distributer brojnih poznatih brendova: Honeywell, Detnov, Satel, HikVision, BPT, Nittan, Advanced, ParkSol, Amadeo, Tomst, Empertech, FirePro, Takex, Protect i Concept. Rešenja koja pružamo su poslednja reč tehnike.

Inženjering

Inženjeri kompanije Almaks imaju veliko iskustvo u projektovanju i održavanju sistema tehničke zaštite. Uvek su spremni da Vam pruže kvalitetnu podršku i obuku. 
Naši zaposleni se stručno usavršavaju na brojnim konferencijama, sajmovima i kursevima u inostranstvu, što im omogućava da postanu lideri u svom poslu.

GPS monitoring 

GPS sistem za praćenje vozila i daljinsko upravljanje voznim parkovima i robom u transportu. Kompanija Almaks poseduje licencu MInistarstva unutrašnjih poslova za ugradnju i održavanje sistema za GPS praćenje vozila koja je obavezna po važečem Zakonu o privatnom obezbeđenju. Osim za pružaoce usluga, zakon je podsetimo predvideo rigorozne kazne (od 100.000 do 1.000.000 dinara) i za preduzeća koja su angažovala izvođača radova bez licence. Sa nama je Vaše poslovanje potpuno sigurno, jer smo ispunili sve zakonske obaveze.  

Procena rizika

Prvi korak u planiranju ugradnje nekog sistema tehničke zaštite jeste procena razika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Konkretno, u članu 34 Zakona o privatnom obezbeđenju navodi se: „Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom“. Izrada ovog akta neophodna je i po Pravilniku o načinu vršenja tehničke zaštite, gde je procena rizika polazna osnova za sve dalje radnje.  

Kompanija Almaks Security Systems poseduje licencu za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Naš tim stručnjaka Vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja i nedoumice. Kontaktirajte nas na mail almaks@almaks.rs ili putem telefona na 011 2852 606

Knjiga utisaka

 Svoju poziciju na tržištu, kvalitet ponude, proizvoda i usluga pažljivo
 gradimo u saradnji sa Vama.
   - Pošaljite Vaš utisak direktoru ALMAKSA na-ovu adresu.
   - Molimo Vas da popunite anketu zadovoljstva klijenata-ovde.